Sunday, 13 May 2012

Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1


Bahagian Teras
Reka Bentuk Dan Teknologi

Bab 1 : Organisasi Bengkel dan Keselamatan

Bab 2 : Reka bentuk dan Penghasilan Projek

Bab 3 : Elektrik

Bab 4 : Kerja Paip

Bab 5 : Jahitan

Bab 6 : Tanaman Hiasan

Bahagian Pilihan
Pilihan 1 : Kemahiran Teknikal

Bab 1 : Elektrik

Bab 2 : Asas Elektromekanikal

Bab 3 : Perniagaan dan Keusahawanan

Pilihan 2 : Ekonomi Rumah Tangga

Bab 1 : Pemakanan dan Sajian

Bab 2 : Bater

Bab 3 : Kuih Tampatan

Bab 4 : Pakaian

Bab 5 : Jahitan

Bab 6 : Perniagaan dan Keusahawanan

Pilihan 3 : Pertanian

Bab 1 : Kompos

Bab 2 : Tanaman Sayuran

Bab 3 : Perniagaan dan Keusahawanan

Pilihan 4: Perdagangan dan Keusahawanan

Bab 1 :  Pengenalan Kepada Perniagaan

Bab 2 : Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

Bab 3 : Dokumen Perniagaan

Bab 4 : Pengeluaran